Hakkımızda

BEBAK

Acıbadem Süt ürünü ile hafızalara kazınan Bebak Markası, Türkiye kozmetik pazarına 1933’lü yıllarda başarılı bir giriş yapmış ve kısa zamanda tüketicinin güvenini kazanmıştır. İlerleyen dönemlerde ise ürün kategorisini genişleterek cilt bakım, saç bakım, el ve vücut bakım, vücut makyaj kategorilerinde ürünler üretmeye devam etmiştir.

Öncelikli amacı; insan yaşamını birinci planda tutarak sağlıklı ve güvenilir bakım ürünlerini müşterilerinin kullanımına sunmaktır. Sürekli yenilenen teknik altyapısı, tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosu ile kişisel bakım pazarında başarılarını arttırarak devam ettirme hedefindedir.

Üretimlerine, Silivri Organize Sanayi Bölgesi’nde 4000 m2’lik kapalı alanda, sahip olduğu ISO 9001, ISO 22716 GMP belgeleriyle Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda, hijyen koşullar altında modern ve üstün teknoloji kullanarak devam etmektedir.

Bebak Laboratories, kurulduğu günden bu yana Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Amerika olmak üzere 5 kıtada 25’den fazla ülkeye ihracat yapmayı başarmıştır. Ülke genelinde ise birçok eczane, kozmetik ve zincir mağazada yer almaktadır.

Vİzyon

Deneyimli yönetim kadrosu ve bilgi birikimi ile kurum ve kuruluşların, ana faaliyet alanları dışında kalan hizmet ve ürün tedariki konularında “stratejik hizmet ortağı” rolünü üstlenerek; yurt içi ve yurt dışında öncelikle tercih edilen bir kurum olmak.

Mİsyon

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün yelpazesini müşterilerimize hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir firma olmaktır.

Bebak Kozmetik Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. olarak Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı, GMP ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak amacıyla;

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma ortamı için çaba harcarız.

Eğitime ve iletişime önem veririz. Bu yol ile çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmayı temel alırız.

Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmekteyiz.

Kaliteli hammadde kullanarak müşterilerin taleplerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Gerekliliklere uygun üretimi gerçekleştirecek alt yapı ve personel kalitesini sağlarız.

İlgili tarafların memnuniyet ve beklentilerini takip ederek gereklilikleri yerine getirmekteyiz.

Kalite standartlarını, GMP [İyi imalat uygulamaları] gerekliliklerini, yasal mevzuatları ve müşteri özel isteklerini uygular ve sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda uygulanmasını sağlayarak hatasız çalışırız.

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenlik bilinç düzeyinin arttırılması ve bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenler; iş güvenliğini arttırmak için insanların davranışlarını değiştirmeye özellikle önem veririz.

Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı sağlarız.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmeyi amaçlarız.

Entegre Kalite Politikasını gözden geçirerek ilgili yönetim sistemlerini kullanarak kalite seviyesini etkileyecek riskleri kaynağında önlemek için hedeflerle performansı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bebak Kozmetik Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. olarak tüketici ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşım sergiler ve çevreye verdiğimiz zararlı etkileri azaltmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçla; ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çevresel açıdan güvenli olmasını sağlamayı, tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar tüm aşamalarda çevre için aynı duyarlılığı göstermeyi ve çevreye olan sorumluluklarımız konusunda başta tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm operasyonel paydaşlarımızın bilincinin arttırılmasını hedeflemekteyiz.

Bebak Kozmetik Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. olarak sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi içerisinde hedeflerimize ulaşmak için:

  • Hammadde temininden tüketicimizin ürünlerimizi kullanımı ve bertaraf aşamasına kadar olan her basamakta çevresel etkilerimizi değerlendirir, teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlarız.
  • Çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uyarız.
  • Doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin artmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sürekli takip ve geliştirilen uygulamalarımızla sağlıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincininin artmasını sağlarız.
  • Çevre duyarlılığın gelişmesi ve çevre hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmaları için tüm operasyonel paydaşlarımız ile birlikte hareket ediyoruz.
  • Çevre yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmekteyiz.